Academic Staff

Commerce

Accountancy(H)

Mr. Somnath Tah (HOD)

Rev. Fr. Mourlin Fernando, S.J

Ms. Suchana Bhattacharya

Ms. Suman Koner

Ms. Barsha Ghosh

Humanities

English (H)

Ms. Trisha Kapuria (HOD)

Ms. Aparajita Mukherjee

Mrs. Amrita Bhattacharya

Mr. Arnab Chatterjee

Mr. Abhilash Dey

Mrs. Ankhee Ghosh

Ms. Shrabanti Pan (Alternative Bengali)


Geography (H)

Mrs. Agnita Mondal Basu (HOD)

Ms. Pallabi Ghosh

Ms. Senjuti Mallick

Mr. Avishek Ghosh


Sociology (H)

Ms. Aratrika Bhattacharya(HOD)

Ms. Ananya Banerjee

Mr. Rahul Singh

Mrs. Paramita Kumar

Ms. Arunima Sarkar

Mrs. Debashree Sen

Ms. Ritu Shah

Dr. Bimalendu Samanta

Science

Biotechnology

Ms. Priyanka Dutta(HOD)

Rev. Dr. G. Paul Arockiam, S.J.

Mr. Arijit Bhattacharya

Dr. Dilip Guha

Mr. Budhaditya Ghosh

Mr. Tustu Mondal

Dr. Sudeshna Banerjee

Ms. Ishani Bhattacharya


Computer Science

Mrs. Debdutta Banerjee(HOD)

Mr. Soumendu Banerjee

Mrs. Sarmistha De

Mr. Aikatan Banerjee

Ms. Alokeparna Choudhury

Mr. Koushik Mukherjee

Mr. Dipankar Mondal